Naše aktivity 🙂

Plavání

Výuku plavání zajišťuje Centrum Najáda s.r.o. v Novém Městě nad Metují. Děti se účastní 10 lekcí od dubna do června. Děti se učí základní pohyby rukou i nohou, které budou potřebovat při plavání, učí se dýchat do vody, seznamují se se základy plaveckých stylů formou hry, učí se orientovat ve vodním prostředí, odbourávat strach z vody a uvolnit se, potápět se a plavat pod hladinou, foukat do vody, položit se na hladinu na břicho i záda a skočit do vody po nohou.

Solno-jodová jeskyně

Od září do listopadu dojíždíme do Černilova do Solno-jodové jeskyně OASA MEDICAL. V solné jeskyni panuje specifické mikroklima, obdobné přímořskému. Při pobytu dětí v jeskyni dochází ke vdechování mikroelementů, obsahujících minerály a stopové prvky, které jsou nezbytné pro správnou činnost lidského organismu a pro podporu imunitního systému.

Lyžařská školička

Lyžování je nabízená aktivita v zimním měsíci, trvající jeden týden, které zajišťuje Skiareál Sedloňov v Orlických horách. Lyžování se mohou účastnit přihlášené děti od 4 let. Cílem programu je seznámení dětí se základy sjezdového lyžování, osvojení si nových dovedností v závislosti na předchozí úrovni malého lyžaře (začátečník, mírně pokročilý, pokročilý) a vytvoření kladného vztahu ke sněhu a zimním sportům obecně.

Logopedická prevence

Děti si rozvíjí obsahovou stránku řeči, rozšiřujeme slovní zásobu dětí. Obsahem jsou dechová, rytmická a artikulační cvičení, říkanky a hry se slovy, motoriku mluvidel, rytmizaci, smyslová cvičení, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku a na rozvoj řeči a jazyka. Využíváme různé možnosti k zařazení jazykových chvilek během celého dne – ranní hry, ranní kruh a cvičení, spontánní a řízené činnosti a pobyt venku. Logopedickou depistáž provádí klinická logopedka Mgr. Radka Stratílková. Mateřská škola spolupracuje se SPC v Rychnově nad Kněžnou

Šikovné ručičky

Děti se seznámení s různými výtvarnými materiály a technikami, s přírodninami, procvičí si stříhání, lepení, skládání, úchop kreslícího a výtvarného náčiní, tvoření dekorací třídy, vytváření drobností, které si děti mohou ihned odnést domů (např. náramek…). Aktivita probíhá v době poledního odpočinku pro nespavé děti dle jejich zájmu. Cílem je rozvíjet u dětí jemnou motoriku, kreativitu, estetické cítění, dětskou fantazii, představivost, trpělivost, výtvarné schopnosti, samostatnost (při volbě materiálů a pomůcek), seznámit se s netradičními materiály a technikami.

Angličtina hrou

Cílem nadstandartní aktivity je, aby se děti seznámily s anglickým jazykem hravou formou – zpívání, povídání, hry. Výuku zajišťuje paní Veronika Bartošová, která dochází za dětmi do MŠ jednou týdně.

ŠABLONY III

V rámci Šablon III absolvujeme Projektové dny v MŠ a mimo MŠ. Cílem těchto aktivit je propojit teoretické znalosti dětí ze školního prostředí s jejich využitím v praxi. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí. Ze Šablon III dále čerpáme personální podporu – školního asistenta, který poskytuje podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem a školního speciálního pedagoga, který diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby dětí v oblasti vývoje řeči.