Důležité Kontakty 🙂

Identifikační údaje o mateřské škole

Adresa:        Mateřská škola Rohenice,  517 71 České Meziříčí

IČO:              750 17 024

IZO:              107 585 511

Telefon:       +420 776 873 200

E – mail:      reditel@ms-rohenice.cz

ID datové schránky:  w7jvir5

Webové stránky:    www.msrohenice.cz

Číslo účtu pro platby školného a stravného: 181406930/0300

Ředitelka:  Blanka Eisenreichová

Zřizovatel:  Obec Rohenice 62, 517 71 České Meziříčí