Naše mateřská škola 🙂

Základní údaje

Mateřská škola se nachází v obci Rohenice a má dlouholetou tradici. MŠ je jednotřídní, s kapacitou 25 dětí. Od 1. 1. 2003 je příspěvkovou organizací, která sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu. Jedná se o malou školu rodinného typu, umožňuje tak partnerskou spolupráci všech zaměstnanců školy i rodičů dětí a nabízí dostatek prostoru pro individuální péči. V MŠ pracují dvě pedagogické pracovnice včetně ředitelky, od ledna 2019 asistentka pedagoga a dvě nepedagogické pracovnice. Rodičům i dětem nabízíme harmonické, příjemné a rodinné prostředí, kvalitní péči a vstřícný přístup. Standartní péče je obohacena o řadu zájmových aktivit, např. plavecký kurz, lyžařská školička, návštěvy solné jeskyně nebo výuka anglického jazyka a zábavné tvoření. Spolupracujeme se ZŠ a MŠ České Meziříčí, SPC, PPP a dalšími organizacemi.

Umístění mateřské školy na vesnici, uprostřed přírody nabízí nepřeberné možnosti k různorodým aktivitám:

  • Seznamování s přírodou a přírodními jevy (poznatky a znalosti z oblasti zemědělství, práce na poli a zahradách, vycházky do polí, do lesa či k rybníku)
  • Vnímání okolního světa všemi smysly (posvícenské, vánoční, velikonoční a další vesnické tradice, návštěvy statku, řepná kampaň)
  • Aktivní ochrana přírody (jarní úklid, pozorování sběru odpadu, třídění odpadu)
  • Zdravý životní styl (pohybové sezónní činnosti, otužování, zdravá výživa, podpora tělesného rozvoje a zdraví dětí)

Organizace dne

6:15 – 15:45        provoz mateřské školy

6:15 – 8:15          ranní hry dle volby dětí v koutcích, individuální práce

8:15 – 8:30         ranní kruh

8:30 – 9:00        hygiena a průběžná dopolední svačina

9:00 – 9:30        didaktické cílené činnosti

9:30 – 11:30        převlékání a pobyt venku

11:30 – 12:15        hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:15 – 14:30       odpočinek, klidový režim 

14:15 – 14:45       hygiena, průběžná odpolední svačina

14:45 – 15:45      odpolední zájmové činnosti

Náš tým

O děti se stará:

Blanka Eisenreichová – ředitelka, učitelka

Mgr. Andrea Burešová – učitelka (mateřská dovolená)

Bc. Pavla Benáková – učitelka

Martina Zahradníková – asistentka pedagoga, školní asistent

Soňa Fryntová – nekvalifikovaná učitelka

O pořádek a čistotu se stará:

Soňa Fryntová – školnice

O dobrá jídla se stará:

Marcela Svatoňová – vedoucí školní jídelny, kuchařka