Informace pro rodiče 🙂

Provoz mateřské školy je celodenní od 6.15 do 15.45 hodin. Zákonní zástupci jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 15:45 uzamčena.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8 hod., výjimečně lze po předchozí dohodě stanovit i pozdější příchod.

Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě osobně učitelce, teprve poté mohou opustit budovu školy. Děti si vyzvedávají po obědě od 12.00 do 12.30 nebo po odpoledním odpočinku od 14.30 hodin. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

Přijímací řízení do MŠ – ZDE
Platby v MŠ – ZDE
Způsob omlouvání dětí – ZDE
Co děti potřebují v MŠ – ZDE
Desatero pro rodiče – ZDE